Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 5 trang 26 SGK Sinh học 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do

A. Đứt gãy NST.

B. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường.

C. Trao đổi chéo không đều.

D. Cả B và C.

Oanh Nữ
5 0
1

Nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST

  • Do tác động của các tác nhân gây đột biến trong ngoại cảnh (vật lí, hóa học)
  • Do rối loạn trao đổi chất nội bào, làm cho NST bị đứt gãy
  • Do rối loạn quá trình tự nhân đôi của NST, hay tiếp hợp trao đổi chéo không bình thường của các crômatit.
Kết luận

Đáp án đúng là : D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!