Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 5 trang 40 SGK Vật lý 12

Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian?

Hồng Loan
5 0
  • Tính tuần hoàn theo thời gian của sóng:

Sóng là quá trình tuần hoàn theo thời gian có nghĩa là cứ sau một khoảng thời gian bằng một chu kì thì sự dao động của một điểm lại trở lại y như cũ.

⇒ Ta nói, sóng tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.

  • Tính tuần hoàn theo không gian của sóng:

Sự tuần hoàn trong không gian thể hiện ở chỗ: những điểm nằm cách nhau những khoảng bằng số nguyên lần bước sóng, trên một phương truyền sóng, thì dao động giống hệt nhau.

⇒ Ta nói, sóng tuần hoàn theo không gian với bước sóng.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!