Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 10: Amino axit

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 5 trang 48 SGK Hóa học 12

Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

a) Axit 7-aminoheptanoic?

b) Axit 10-aminođecanoic?

Bích Loan
5 0

Câu a: Phản ứng trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic

Đánh giá
Báo sai phạm
Vân Anh
5 0

Câu b: Phản ứng trùng ngưng axit 10-aminođecanoic

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!