Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 5 trang 66 SGK Vật lý 12

Một mạch điện gồm hai đèn mắc song song, trên mỗi đèn có ghi: 220V - 115W; 220V - 132W. Nối hai đầu của mạch điện ấy vào mạng điện xoay chiều có U = 220V. Xác định:

a) Công suất tiêu thụ trong mạch điện

b) Cường độ dòng điện cung cấp cho mạch điện

Tuyết Mai
5 0
1

a) Công suất tiêu thụ trong mạch điện

Do hai đèn mắc song song, nên điện áp đặt trên mỗi đèn là 220V, bằng với điện áp định mức.

Do đó, hai đèn sáng bình thường. Như vậy, công suất tiêu thụ điện trên mỗi đèn bằng với công suất định mức ghi trên mỗi đèn.

Vậy công suất tiêu thụ trong toàn mạch là: P = P1 + P= 115 + 132 = 247 W.

2

b) Cường độ dòng điện cung cấp cho mạch điện

Cường độ dòng điện qua mỗi đèn:

\(\small I_1 = \frac{P_1}{U} ; I_2 =\frac{P_2}{U}\)

Cường độ dòng điện cung cấp cho mạch:

\(I = {I_1}\; + {\rm{ }}{I_2}\; = \frac{{115}}{{220}} + \frac{{132}}{{220}} \approx 1,123{\rm{ }}A\)

Kết luận

a) Công suất tiêu thụ trong mạch điện:  P= 247 W.

b) Cường độ dòng điện cung cấp cho mạch điện: I ≈ 1,123 A. 

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!