Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 5 trang 74 SGK Vật lý 12

Chứng minh rằng, khi hai cuộn cảm thuần L1 và L2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều thì cuộn cảm tương đương có cảm kháng cho bởi: \(\small Z_L = (L_1 + L_2) \omega\)

Thư Thư
5 0

Khi L1 và L2 mắc nối tiếp thì:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{u = {u_1} + {u_2} = - {L_1}\frac{{di}}{{dt}} - {L_2}\frac{{di}}{{dt}}}\\ {}&{u = - \left( {{L_1} + {L_2}} \right)\frac{{di}}{{dt}} = - L\frac{{di}}{{dt}}} \end{array}\)

với L = L1 + L2

Suy ra: \({Z_L} = \omega L = {L_1}\omega + {L_2}\omega = \left( {{L_1} + {L_2}} \right)\omega \)

⇒ Điều phải chứng minh.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!