Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều và Hệ số công...

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 5 trang 85 SGK Vật lý 12

Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch \(\small U_{PQ}= 60\sqrt{2}cos100\pi t (V)\), các điện áp hiệu dụng \(\small U_{{PN}} = U_{NQ} =60 V\). Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu?

A. 

B. 

C. 

D. 

Hình 15.2 bài 5 trang 85 SGK Vật lí lớp 12

Tuyết Mai
5 0
1

Viết lại biểu thức của các điện áp hiệu dụng trong mạch: 

\(\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} {U_{PQ}} = \sqrt {U_R^2 + {{({U_L} - {U_C})}^2}} = 60V\\ {U_{PN}} = {U_{RL}} = U_R^2 + U_L^2 = 60V\\ {U_{NQ}} = {U_C} = 60V \end{array} \right.\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {U_R} = 30\sqrt 3 V\\ {U_L} = 30V\\ {U_C} = 60V \end{array} \right. \end{array}\)

2

+ Hệ số công suất của mạch:

\(\begin{array}{l} \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} }}\\ = \frac{{{U_R}}}{U} = \frac{{{U_R}}}{{\sqrt {U_R^2 + {{\left( {{U_L} - {U_C}} \right)}^2}} }} = \frac{{30\sqrt 3 }}{{\sqrt {{{\left( {30\sqrt 3 } \right)}^2} + {{\left( {30 - 60} \right)}^2}} }}\\ \Rightarrow \cos \varphi = \frac{{\sqrt 3 }}{2} \end{array}\)

Kết luận

Chọn đáp án A

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!