Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 16: Truyền tải điện năng và máy biến áp

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 5 trang 91 SGK Vật lý 12

Máy biến áp lí tưởng cung cấp một dòng điện 30 A dưới một điện áp hiệu dụng 220 V. Điện áp hiệu dụng 220 V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là 5 kV.

a) Tính công suất tiêu thụ ở cửa vào và ở cửa ra của biến áp.

b) Tính cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp.

Tri Le
5 0
1

a) Tính công suất tiêu thụ ở cửa vào và ở cửa ra của biến áp.

Trong máy biến áp lý tưởng công suất tiêu thụ ở cuộn sơ cấp bằng công suất tiêu thụ ở cuộn thứ cấp 

⇒  Công suất tiêu thụ ở cửa ra bằng với công suất tiêu thụ ở cửa vào:

P2 = P1= U2I2 = 220 . 30 = 6600W  

2

b) Tính cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp.

Cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp: 

\(\begin{array}{l} {P_1} = {U_1}{I_1}\;\\ \Rightarrow {I_1} = \;\frac{{{P_1}}}{{{U_1}}} = \frac{{6600}}{{{{5.10}^3}}} = 1,32{\rm{ }}A \end{array}\)

Kết luận

a) Công suất tiêu thụ P2 = P1= 6600 W  

b) Cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp \({I_1} = \;1,32{\rm{ }}A.\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!