Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 21: Điện từ trường

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 111 SGK Vật lý 12

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mắc - xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ trường.

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Ngọc Linh
5 0
1

Thuyết điện từ Mắc - Xoen 

Các phương trình Mắc - Xoen mô tả mối liên hệ của điện từ trường (4 phương trình) để đề cập đến mối quan hệ giữa:

  • Điện tích – điện trường – dòng điện – từ trường

  • Sự biến thiên của từ trường theo thời gian và điện trường xoáy

  • Sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường

⇒ Đáp án A: không miêu tả nội dung của thuyết điện từ Mắc - xoen.

Kết luận

Chọn đáp án A

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!