Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 22: Sóng điện từ

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 115 SGK Vật lý 12

Tính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m, 31m, 41m. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là  3.108 m/s.

Kim Lê
5 0
  • Với λ  = 25m thì \(f=\frac{c}{\lambda }\) = 12.106 Hz = 12 MHz
  • Với λ  = 31m thì \(f=\frac{c}{\lambda }\) = 9,68.106 Hz = 9,68 MHz

  • Với λ  = 41m thì \(f=\frac{c}{\lambda }\) = 7,32.106 Hz = 7,32 MHz

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!