Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 6 trang 119 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Trong "máy bắn tốc độ" xe cộ trên đường

A. Chỉ có máy phát sóng vô tuyến

B. Chỉ có máy thu sóng vô tuyến

C. Có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến

D. Không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến

Hong phong
5 0
1

Trong "máy bắn tốc độ" xe cộ trên đường có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

Kết luận

Chọn đáp án C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!