Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 2: Con lắc lò xo

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 13 SGK Vật lý 12

Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,4 kg và một lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1 m. Hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng?

A. 0 m/s                                                

B. 1,4 m.s

C. 2,0 m/s                                         

D. 3,4 m/s

Nguyen Nguyen
5 0
1

Khi qua VTCB (x = 0), thì thế năng bằng 0, động năng cực đại (bằng cơ năng):

Tức là:  

\(\begin{array}{l} \frac{1}{2}mv_{max}^2 = \frac{1}{2}K.{A^2}\\ \Rightarrow {v_{{\rm{max}}}} = \omega A = \sqrt {\frac{k}{m}} A \end{array}\)

2

Vận tốc của con lắc khi qua vị trí cân bằng là: 

\(v = {v_{{\rm{max}}}} = \sqrt {\frac{{80}}{{0,4}}} .0,1 = \sqrt 2 \approx 1,4m/s\)

Kết luận

Chọn đáp án B

 
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!