Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 6 trang 132 SGK Vật lý 12

Chỉ ra công thức tính khoảng vân?

A.  \(\small i=\frac{\lambda D}{a}\)                  B. \(i=\frac{\lambda a}{D}\)

C. \(i=\frac{aD }{\lambda }\)                   D.  \(i=\frac{a}{\lambda D}\)

Huynh Dung
5 0
1

Công thức tính khoảng vân: \(\small i=\frac{\lambda D}{a}\)

Kết luận

Chọn đáp án A

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!