Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 6 trang 142 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Tia hồng ngoại có

A. Bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy

B. Bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy

C. Bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại

D. Tần số lớn hơn so với tia tử ngoại

Binh Do
5 0
1

Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

Kết luận

Chọn đáp án A

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!