Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 6 trang 169 SGK Vật lý 12

Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có ba mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hiđrô (H.33.2). Chiếu vào đám nguyên tử này một chùm sáng đơn sắc mà mỗi phôtôn trong chùm có năng lượng là ε = EM - EK. Sau đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử trên. Ta sẽ thu được bao nhiêu vạch quang phổ?

Hình 33.2 bài 6 trang 169 SGK Vật lí lớp 12

A. Một vạch.

B. Hai vạch.

C. Ba vạch.

D. Bốn vạch. 

Le An
5 0
1

Phát xạ nguyên tử

Ta nhận thấy: 

  • Ban đầu, nguyên tử hấp thụ phô tôn có năng lượng EM - EK. 

  • Sau đó, nguyên tử sẽ chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng Elên trạng thái có năng lượng EM.

  • Từ trạng thái này có thể chuyển về trạng thái có năng lượng EL, EK.

  • Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái L, nguyên tử tiếp tục chuyển về trạng thái K.

⇒ Ta sẽ thu được ba vạch ứng với ba phôtôn có năng lượng là  \(hf_{ML}, hf_{MK}, hf_{LK}\).

Kết luận

Chọn đáp án C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!