Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 3: Con lắc đơn

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 6 trang 17 SGK Vật lý 12

Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ góc α0. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu?

A.  \(\sqrt {gl(1 - cos{\alpha _0})} \)                                                   

B.  \(\sqrt {2glcos{\alpha _0}} \)

C.  \(\sqrt {2gl(1 - cos{\alpha _0})} \)                                                 

D.  \(\sqrt {glcos{\alpha _0}} \)

Oanh
3 0
1

Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì thế năng bằng 0, động năng cực đại (bằng cơ năng): 

Ta có:

\(\begin{array}{l} {W_{dmax}} = W\\ \begin{array}{*{20}{l}} {\frac{1}{2}mv_{max}^2 = mgl\left( {1 - c{\rm{os}}{\alpha _0}} \right)}\\ { \Rightarrow {v_{max}} = \pm \sqrt {2gl\left( {1 - c{\rm{os}}{\alpha _0}} \right)} } \end{array} \end{array}\)

Kết luận

Chọn đáp án C.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!