Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 6 trang 18 SGK Hóa học 12

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl fomiat

B. etyl propionat.

C. etyl axetat.

D. propyl axetat.

Minh Hoang
5 0
1

Gọi CTPT của este là R1COOR2

2

Số mol KOH:  

nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học của phản ứng:

R1COOR2 + KOH → R1COOK + R2OH

Dựa vào PTHH ta có:

\({n_{{R_1}COO{R_2}}} = {n_{KOH}} = 0,1 mol\)

\(\begin{array}{l} {M_{{R_1}COO{R_2}}} = \frac{{8,8}}{{0,1}} = 88\\ {M_{{M_1}OH}} = \frac{{4,6}}{{0,1}} = 46 \end{array}\)

 

 

3

Ta có R1 + 44 + R2 = 88 và R1 + 17 = 46.

⇒ R1 = 29, R2 = 15.

⇒ R1 = C2H5.

⇒ R2 = CH3.

Công thức cấu tạo là: CH3COOC2H5: etyl axetat

Kết luận

⇒ Đáp án đúng là C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!