Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 6 trang 180 SGK Vật lý 12

Số nuclôn trong \({}_{13}^{27}Al\) là bao nhiêu?

A. 13

B. 14

C. 27

D. 40

Kim Lê
5 0
Kết luận
  • Kí hiệu hạt nhân: \({}_Z^AX\) (A là số nuclon; Z là số proton; N= A - Z là số notron)
  • Vậy, số nuclon trong \({}_{13}^{27}Al\) có Z=27 là 27 nuclon.
Đánh giá
Báo sai phạm
Kết luận

Chọn đáp án C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!