Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 38: Phản ứng phân hạch

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 198 SGK Vật lý 12

Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg \({}^{235}\textrm{U}\). Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

Văn Nam
5 0
1

Số hạt nhân \({}_{92}^{235}U\) trong 1kg \({}_{92}^{235}U\) là:

\(N = \frac{m}{A}{N_A} = \frac{{{{10}^3}}}{{235}}.6,{02.10^{23}} = 2,{5617.10^{24}}\) nguyên tử.

2

Ta có, năng lượng tỏa ra khi phân hạch một hạt nhân là 200MeV

⇒ Năng lượng tỏa ra bởi phân hạch 1kg \({}_{92}^{235}U\) bằng:

\(\begin{array}{l}
{\rm{W}} = 2,{5617.10^{24}}.200MeV\\
 = 2,{5617.10^{24}}.200.1,{6.10^{ - 13}} = 8,{197.10^{13}}J
\end{array}\)

Kết luận

Vậy, năng lượng tỏa ra bởi phân hạch 1kg \({}_{92}^{235}U\) là \(8,{197.10^{13}}J\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!