Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 11: Peptit và protein

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 55 SGK Hóa học 12

Khi thủy phân 500 gam protein A được 170 gam alanin. Tính số mol alanin có trong lượng A trên. Nếu phân tử khối của A là 50 000 thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu?

Bich Huong
5 0
1

Ta có:

Số mol alanin:

\(n_{Ala} = \frac{170}{89} = 1,91 \ (mol)\)

2

Trong 500 g protein A có 1,91 mol Ala.

⇒ 50000 g protein A có 191 mol Ala.

Số mắt xích alanin: 191 . 6,023.1023 = 1146.1023

Kết luận

Vậy số mắt xích alanin là 1146.1023

 

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!