Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 10: Đặc trưng Vật lý của âm

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 6 trang 55 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Siêu âm là âm

A. Có tần số lớn.

B. Có cường độ rất lớn.

C. Có tần số trên 20000 Hz.

D. Truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.

Huynh Ngoc
5 0
1

Đặc điểm của sóng siêu âm:

Siêu âm là âm có tần số trên 20000 Hz. 

Kết luận

Chọn đáp án C.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!