Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 6 trang 59 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Âm sắc là 

A. Màu sắc của âm

B. Một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm

C. Một đặc trưng sinh lí của âm

D. Một đặc trưng vật lí của âm

Huynh Dung
5 0
1

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm.

Kết luận

Chọn đáp án C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!