Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 15: Bài tập chương I và chương II

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Giải bài 6 trang 65 SGK Sinh học 12

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loài này?

Lệ Nhiên
5 0
1
  • Theo đề ra, số lượng NST lưỡng bội: 2n = 10

⇒ Số lượng NST đơn bội n = 5.   (1)

Mặt khác: thể ba là thể đột biến có một cặp NST có 3 chiếc. Kí hiệu bộ NST là 2n + 1.  (2)

  • Từ (1) và (2), suy ra số loại thể ba tối đa là 5 (khác với số kiểu gen của thể ba).
Kết luận

Vậy có tối đa 5 loại thể ba ở loài này.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!