Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 6 trang 74 SGK Vật lý 12

Chứng minh rằng, khi hai tụ điện C1 và C2 mắc nối tiếp thì điện dung tương đương có dung kháng:

\(\small Z_C=\frac{1}{C_\omega }\) và \(\small \frac{1}{C_\omega }=\frac{1}{C_1\omega }+\frac{1}{C_2\omega }\)

Đức Anh
5 0
1

Khi mắc \(C_1\) và \(C_2\) mắc nối tiếp thì:

 \(u=u_1+u_2=\frac{q}{C_1}+\frac{q}{C_2}\) vì \(q_1=q_2=q\)

⇔ \(u=q\left ( \frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2} \right )=\frac{q}{C}\) với \(C=C_1+C_2\)

Suy ra: \(Z_C=\frac{1}{C_\omega }=\frac{1}{C_{1\omega}}+\frac{1}{C_{2\omega}}= Z_{C_1}+Z_{C_2}\)

Kết luận

Vậy, \({Z_C} = \frac{1}{{{C_\omega }}}\) và  \(\frac{1}{{{C_\omega }}} = \frac{1}{{{C_{1\omega }}}} + \frac{1}{{{C_{2\omega }}}}\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!