Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Giải bài 6 trang 79 SGK Vật lý 12

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30 Ω nối tiếp với một tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100 V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80 V, tính ZC và cường độ hiệu dụng I.

Vĩnh Trung
5 0
1

Mạch R nối tiếp với C nên UR và UC vuông góc với nhau.

Ta có:

U2 = U2R + U2C 

\( \Rightarrow {U_R}\; = \sqrt {{U^2} - U_C^2} = \sqrt {{{100}^2} - {{80}^2}} = 60{\rm{ }}V\)

Cường độ dòng điện hiệu dụng:

\(I = \frac{{{U_R}}}{R} = \frac{{60}}{{30}} = 2{\rm{ }}A\)

Dung kháng: 

\({Z_C}\; = \frac{{{U_C}}}{I} = \frac{{80}}{2} = 40{\rm{ }}\Omega \)

Kết luận

Vậy, \({Z_C}\; = 40{\rm{ }}\Omega \) và cường độ hiệu dụng \(I = 2{\rm{ }}A\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!