Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Dao động điều hòa

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Giải bài 6 trang 8 SGK Vật lý 12

Một vật dao động điều hòa theo phương trình: \(\small x=Acos(\omega t+\phi )\). 

a. Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật.

b. Ở vị trí nào thì vận tốc bằng 0? Ở vị trí nào thì gia tốc bằng 0? 

c. Ở vị trí nào thì vận tốc có độ lớn cực đại? Ở vị trí nào thì gia tốc có độ lớn cực đại? 

Ánh Ngọc
5 0

a) Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật.

  • \(v=x' =-\omega Asin(\omega t+\phi )\)

  • \(a = v' =  - {\omega ^2}A\cos (\omega t + \phi ) =  - {\omega ^2}x\)

Đánh giá
Báo sai phạm
Huong Huong
5 0

b) Ở vị trí nào thì vận tốc bằng 0? Ở vị trí nào thì gia tốc bằng 0?

  • Ở vị trí biên thì vận tốc bằng 0

  • Ở vị trí cân bằng thì gia tốc bằng 0

Đánh giá
Báo sai phạm
Trinh Cuong
5 0

c) Ở vị trí nào thì vận tốc có độ lớn cực đại? Ở vị trí nào thì gia tốc có độ lớn cực đại? 

  • Ở vị trí vân bằng thì vận tốc có độ lớn cực đại: 

    • Tại \(x = 0\) thì \(v = v_{max} = \omega A\)

  • Ở vị trí biên thì gia tốc có độ lớn cực đại:

    • Tại \(x=\pm A\) thì \(a=a_{max}=\omega^2A\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!