Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều và Hệ số công...

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 85 SGK Vật lý 12

Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có \(\small R=30 \Omega; L=\frac{5,0}{\pi}mH; C=\frac{50}{\pi}\mu F\) cung cấp bởi điện áp hiệu dụng 100 V, f = 1kHz. Hãy xác định công suất tiêu thụ và hệ số công suất.

Thanh Thúy
5 0
1

Ta có: 

\(\begin{array}{l} \omega = 2\pi f = 2\pi {.10^3} = 2000\pi \left( {\,rad/s} \right)\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {Z_L} = \omega L = 2000\pi .\frac{{5,0}}{\pi }{.10^{ - 3}} = 10\Omega \\ {Z_C} = \frac{1}{{\omega C}} = \frac{1}{{2000\pi .\frac{{50}}{\pi }{{.10}^{ - 6}}}} = 10\Omega \end{array} \right.\\ \Rightarrow {Z_L} = {Z_C} \end{array}\)

Do đó trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. 

2

Vì mạch xảy ra cộng hưởng nên  \(I = \frac{U}{R}\) và hệ số công suất cosφ = 1.

Công suất:

\(P = R{I^2} = \frac{{{U^2}}}{R} = \frac{{{{100}^2}}}{{30}} = 333{\rm{ }}W\)

Kết luận

Vậy, công suất tiêu thụ P=333 W và hệ số công suất cosφ=1

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!