Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 16: Truyền tải điện năng và máy biến áp

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 91 SGK Vật lý 12

Một máy biến áp lí tưởng cung cấp một công suất 4 kW dưới một điện áp hiệu dụng 110 V. Biến áp đó nối với đường dây tải điện có điện trở tổng là 2 Ω.

a) Tính cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện.

b) Tính độ sụt thế trên đường dây tải điện.

c) Tính điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện.

d) Xác định công suất tổn hao trên đường dây đó.

e) Thay biến áp trên đây bằng một biến áp có cùng công suất nhưng điện áp hiệu dụng ở cửa ra là 220 V. Tính toán lại các đại lượng nêu ra ở bốn câu hỏi trên.

Lệ Nhiên
5 0
1

a) Cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện:

\(\begin{array}{l} {P_2} = {U_2}.{I_2}\\ \Rightarrow {I_2} = \frac{{{P_2}}}{{{U_2}}} = \frac{{{{4.10}^3}}}{{110}} = \frac{{400}}{{11}} \approx 36,36A \end{array}\)

2

b) Độ sụt thế trên đường dây tải điện:

\({\rm{\Delta }}{U_d} = {I_2}.{R_d} = \frac{{400}}{{11}}.2 = \frac{{800}}{{11}} \approx 72,73V\)

3

c) Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện: 

\({U_d} = {U_2} - {\rm{\Delta }}{U_d} = 110 - 72,73 = 37,27V\)

4

d) Công suất tổn hao trên đường dây:
 \({P_{hp}} = I_2^2{R_d} = {\left( {\frac{{400}}{{11}}} \right)^2}.2 \approx 2644,63W\)

5

e) Khi thay biến áp trên dây bằng một biến áp có cùng công suất nhưng điện áp hiệu dụng ở cửa ra là U2′=220V, ta có: 

+ Cường độ dòng điện hiệu dụng trên đường dây tải điện: 

\({I_2}' = \frac{{{P_2}}}{{{U_2}'}} = \frac{{{{4.10}^3}}}{{220}} = \frac{{200}}{{11}} \approx 18,18A\)

+  Độ sụt thế trên đường dây tải điện:

\({\rm{\Delta }}{U_d}' = {I_2}'.{R_d} = \frac{{200}}{{11}}.2 = \frac{{400}}{{11}} \approx 36,36V\)

+  Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện: 

\({U_d}' = U' - {\rm{\Delta }}{U_d}' = 220 - 36,36 = 183,64V\)

+ Công suất tổn hao trên đường dây: 

\({P_{hp}}^\prime = {\left( {{I_2}^\prime } \right)^2}.{R_d} = {\left( {\frac{{200}}{{11}}} \right)^2}.2 \approx 661,16W\)

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!