Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 7 trang 119 SGK Vật lý 12

Biến điệu sóng điện từ là:

A. Biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ

B. Trộn  sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao

C. Làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên

D. Tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao

Tuyết Mai
5 0

Chọn đáp án B

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!