Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 7 trang 142 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Tia tử ngoại

A. Không có tác dụng nhiệt

B. Cũng có tác dụng nhiệt

C. Không làm đen phim ảnh

D. Làm đen phim ảnh nhưng không làm đen mạnh bằng ánh sáng nhìn thấy

 

Hien Bui
5 0
1

Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.

Kết luận

Chọn đáp án B

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!