Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 28: Tia X

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 7 trang 146 SGK Vật lý 12

Một ống Cu-lít-giơ có công suất 400 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10kV. Hãy tính:

a) Cường độ dòng điện và số êlectron qua ống trong mỗi giây.

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút

Gia Bảo
5 0
1

a) Tính cường độ dòng điện và số êlectron qua ống trong mỗi giây.

  • Cường độ dòng điện qua ống Cu-lít-giơ: \(I=\frac{P}{U}\)= 0,04 A = 40 mA.

  •  Số êlectron qua ống trong mỗi giây:

\(N=\frac{I}{e}=\frac{0,04}{1,6.10^{-19}}=2,5.10^{27}\) êlectron/ giây

2

b) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút.

 Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút: Q = Pt = 400. 60 = 24000J

Kết luận

a)

  • Cường độ dòng điện qua ống Cu-lít-giơ: \(I=40 mA\).

  •  Số êlectron qua ống trong mỗi giây: \(N=2,5.10^{27}\) êlectron/ giây.

​b)  Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút: Q = Pt = 400. 60 = 24000J.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!