Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 7 trang 169 SGK Vật lý 12

Ion crôm trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ bước sóng \(0,694 \mu m\). Tính hiệu giữa hai mức năng lượng mà khi chuyển hai mức đó, ion crôm phát ra ánh sáng nói trên.

 

Văn Tú
5 0

Hiệu giữa 2 mức năng lượng: 

 En – Em = \(\frac{{hc}}{\lambda }\) = \(\frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{694.10}^{ - 6}}}}\)= 28,64.\(10^{-20}\) J = 1,79 eV.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!