Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 3: Con lắc đơn

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 7 trang 17 SGK Vật lý 12

Một con lắc đơn dài l = 2,00 m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,80 m/s2. Hỏi con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 5,00 phút?

Huong Huong
5 0
1

Tính tần số dao động của con lắc đơn:

\(\begin{array}{l} T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \\ \Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{l}} = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{{9,8}}{2}} \approx 0,3523 \end{array}\)

2

Đổi đơn vị: t= 5 phút= 5.60=300s

Vì tần số là số dao động vật thực hiện được trong 1s.

=> Số dao động toàn phần mà con lắc thực hiện được trong thời gian t=5 phút là:  

\(N = f.t = 0,3523.300 = 105,69 \approx 106\) dao động.

Kết luận

Vậy, con lắc thực hiện được 106 dao động toàn phần trong 5 phút.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!