Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 7 trang 18 SGK Hóa học 12

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X là:

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H8O2

Gia Hưng
5 0
1

Đặt công thức tổng quát của là CxHyOz

Dựa vào dữ kiện đề bài ta có:

nCO2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol → nC = 0,15 mol 

nH2O = 2,7 : 18 = 0,15 mol → nH = 0,15.2 = 0,3 mol

mO = mX - mC - mH = 3,7 - 0,15.12 - 0,3.1 = 1,6 gam

→ nO= 1,6 : 16 = 0,1 mol

2

Ta có tỉ lệ C : H : O = x : y : z = 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2

Vậy CTPT đơn giản nhất của X là (C3H6O2)n 

3

Vì este đơn chức có 2 oxi nên n = 1

⇒ CTPT C3H6O2

Kết luận

⇒ Đáp án đúng là B.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!