Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 7 trang 180 SGK Vật lý 12

Số nơtron trong hạt nhân \({}_{13}^{27}Al\) là bao nhiêu?

A. 13

B. 14

C. 27

D. 40

Khanh Hong
5 0
1

Từ kí hiệu hạt nhân \({}_{13}^{27}Al\), ta dễ dàng tìm đượcc các giá trị A, Z và N = A - Z.

Ta có (A - Z) = 27 - 13 = 14 nơtron.

⇒ Số nơtron trong hạt nhân \({}_{13}^{27}Al\) là 14.

Kết luận

Chọn đáp án B

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!