Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 8: Giao thoa sóng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 7 trang 45 SGK Vật lý 12

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1S2 .

Nhung Nguyen
5 0
1

Giả sử hai điểm \(M_1\) và \(M_2\)­ trên đoạn \(S_1S_2\) là hai điểm cực đại gần nhau nhất (hình 8.2)

  • Xét điểm \(M_1\) cách \(S_1,S_2\) các đoạn là \(S_2M_1\) và \(S_1M_1\) :  \(S_2M_1-S_1M_1=k\lambda\)(1)
  • Xét điểm \(M_2\) cách \(S_1,S_2\) các đoạn là \(S_2M_2\) và \(S_1M_2\): \(S_2M_2-S_1M_2=k\lambda\) (2) 
2

Lấy (2) trừ từng vế cho (1) ta được 

         2\(M_1M_2\) =  \(\lambda\) =>  \(M_1M_2=\frac{\lambda}{2}\)

Mà  \[\lambda  = \frac{v}{f} = \frac{{0.5}}{{40}} = 0.0125m = 1.25cm\]

=> \(M_1M_2\) = 0,625cm.

Kết luận

Vậy khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1S2 là 0.625 cm.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!