Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 15: Bài tập chương I và chương II

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Giải bài 7 trang 65 SGK Sinh học 12

Giả sử rằng ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra theo kiểu hai NST số 2 bắt đôi với nhau và NST số 2 còn lại đứng một mình). Giả sử sự phối hợp và phân li giữa các NST xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

Có bao nhiêu loại cây con có thể được sinh ra và mỗi loại chiếm tỉ lệ bao nhiêu khi cây ba nhiễm trên được thụ phấn bằng phấn của cây lưỡng bội binh thường.

Hào Nam
5 0
1

Xác định kiểu gen của P đối với cặp NST đột biến 

Theo đề bài, ta có: 

  • Cây cà độc dược thể ba đối với NST C, tức là trong bộ NST lưỡng bội của cây này có 3 NST C (CCC)
  • Cây lưỡng bội bình thường có 2 NST C (CC).
2

Viết sơ đồ lai:

\(\\ P: \ CCC \ X \ CC \\ \\ Gp: \ ( \frac{1}{2} CC, \ \frac{1}{2} C); \ C \\ \\ F_{1}: \ \frac{1}{2} CCC ; \ \frac{1}{2} CC\)

Kết luận

Xác định tỷ lệ đời con

Dựa vào kết quả phép lai ở bước 2

  • Ta được: 
    • 2 loại cây con.
    • Mỗi loại chiếm 50%, tức là 50% số cây con là thể 3 (CCC) và 50% số cây con là lưỡng bội bình thường (CC).
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!