Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 7 trang 66 SGK Vật lý 12

Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức nào?

A.\(\small I= \frac{I_{0}}{2}\)

B.  \(I= \frac{I_{0}}{3}\)

C. \(I= \frac{I_{0}}{\sqrt{2}}\)

D. \(I= \frac{I_{0}}{\sqrt{3}}\)

Quyet Quyet
5 0
1

Mối liên hệ giữa cường độ hiệu dụng \(I\) liên hệ với cường độ cực đại \(I_0\) trong dòng điện xoay chiều:

Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức: \(I= \frac{I_{0}}{\sqrt{2}}\)

Kết luận

Chọn đáp án C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!