Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 7 trang 74 SGK Vật lý 12

Một đoạn mạch chứa một số tụ điện có điện dung tương đương C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cos ωt (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ?

A. \(\frac{{{U_0}}}{{C\omega }}\);

B. \(\frac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 C\omega }}\);

C. \(\small U_0C\omega\);

D. \(\frac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 }}C\omega \)

Trúc Anh
5 0
1

Cường độ hiệu dụng trong mạch: \(I = \frac{U}{{{Z_C}}}\)

Lại có: \(U = \frac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 }}\) và dung kháng \({Z_C} = \frac{1}{{\omega C}}\)

\(= > I = \frac{{\frac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 }}}}{{\frac{1}{{\omega C}}}} = \frac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 }}C\omega \)

  

Kết luận

Chọn đáp án D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!