Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 20: Mạch dao động

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 8 trang 107 SGK Vật lý 12

Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong  mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.

Tran Ha
5 0

Ta có: 

\(L=3mH=3.10^{-3}H\)

\(C=120pF=120.10^{-12}F\)

  • Chu kì \(T=2\pi \sqrt{LC}\) = 2π\(\sqrt {{{3.10}^{ - 3}}{{.120.10}^{ - 12}}}\) ≈  \(3,77.10^{-6}\) s 
  • Tần số: \(f=\frac{1}{T}\)  ≈  \(0,265.10^{6} Hz\)  = 0,265MHz
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!