Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 34: Sơ lược về laze

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 8 trang 173 SGK Vật lý 12

Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Độ đơn sắc

B. Độ định hướng

C. Cường độ lớn

D. Công suất lớn

Lệ Nhiên
5 0
1

Đặc điểm của tia laze: 

  • Tính đơn sắc 
  • Tính định hướng
  • Tính kết hợp 
  • Có cường độ lớn

Vậy, tia laze không có công suất lớn.

Kết luận

Chọn đáp án D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!