Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 8 trang 40 SGK Vật lý 12

Trong thí nghiệm ở hình 7.1, cần rung dao động với tần số 50Hz. Ở một thời điểm t, người ta đo được đường kính 5 gợn sóng hình tròn liên tiếp lần lượt bằng 12,4; 14,3; 16,35; 18,3 và 20,45cm. Tính tốc độ truyền sóng.  

Tran Ha
5 0
1

Xác định đường kính của các gợn sóng hình tròn:

Gọi d là đường kính của đường tròn.

Suy ra: \(OM = \frac{{{d_1}}}{2};ON = \frac{{{d_2}}}{2};OP = \frac{{{d_3}}}{2};OQ = \frac{{{d_4}}}{2};OS = \frac{{{d_5}}}{2}\)

2

Tìm bước sóng \(\lambda \):

Ta có: Khoảng cách giữa n gợn sóng liên tiếp là: (n−1)λ 

⇒ Khoảng cách giữa 5 gợn sóng là: 

\(\begin{array}{l} MS = 4\lambda = OS - OM\:\\ = \frac{{{d_5} - {d_1}}}{2} = \frac{{20,45 - 12,4}}{2} = 4,025cm\\ \Leftrightarrow (5 - 1)\lambda = 4,025cm\\ \Rightarrow \lambda = 1,006cm \approx 0,01m \end{array}\)

Kết luận

Tìm tốc độ truyền sóng v:

\({v = \lambda f = 0,01.50 = 0,5\left( {m/s} \right)}\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!