Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 8: Giao thoa sóng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 8 trang 45 SGK Vật lý 12

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1 và S2 là d = 11cm. Cho cần rung, ta thấy điểm S1, S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số cần rung là 26 Hz, hãy tính tốc độ truyền sóng.

Trang
5 0
1

Ta có, điều kiện khoảng cách giữa hai điểm đứng yên cạnh nhau trên đoạn S1S2 là: \(\frac{\lambda }{2}\)

⇒ Khoảng cách giữa n điểm đứng yên liên tiếp là: \(\frac{{n - 1}}{2}\lambda \)

2

Giữa đoạn S1S2 có 10  điểm đứng yên ⇒ Trên đoạn S1S2 có 12 điểm đứng yên (tính cả hai điểm S1, S2

Do đó : \({S_1}{S_2} = \frac{{12 - 1}}{2}\lambda \)

3

Mặt khác, theo đề bài: 

\(\begin{array}{l} {S_1}{S_2} = d = 11cm\\ \begin{array}{*{20}{l}} { \Leftrightarrow {S_1}{S_2} = d = 11cm = \frac{{11}}{2}\lambda }\\ { \Rightarrow \lambda = 2cm} \end{array} \end{array}\)

Kết luận

Vậy, tốc độ truyền sóng là: 

\(v = \lambda .f = 2.26 = 52cm/s\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!