Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 10: Đặc trưng Vật lý của âm

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 8 trang 55 SGK Vật lý 12

Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó phát ra có nghe được không?

Minh Thi
5 0
1

Tính tần số âm:

\(f = \frac{1}{T} = \frac{1}{{{{80.10}^{ - 3}}}} = 12,5Hz\)

2
  • Âm nghe được (âm thanh) có tần số từ 16Hz đến 20000Hz 
  • Nhận thấy \(f = 12,5Hz < 16Hz\)
Kết luận

Vậy, âm này là hạ âm ⇒ không nghe thấy được. 

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!