Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 8 trang 74 SGK Vật lý 12

Đoạn mạch chứa một cuộn cảm thuần L; đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cos ωt (V) thì cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ?

A. \(\frac{{{U_0}}}{{L\omega }}\);

B. \(\frac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 L\omega }}\);

C. \(\small U_0L\omega ;\)

D. \(\frac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 }}L\omega \)

Hào Nam
5 0
1

Cảm kháng: ZL = ωL

⇒ Cường độ hiệu dụng trong mạch: 

\(I = \frac{U}{{{Z_L}}} = \frac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 .L\omega }}\)

Kết luận

Chọn đáp án B

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!