Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 9 trang 133 SGK Vật lý 12

Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600nm chiếu sáng hai khe hẹp F1, Fsong song với F và cách nhau 1,2mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5m.

a) Tính khoảng vân

b) Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4

Trúc Anh
5 0

a) Tính khoảng vân.

Khoảng vân giữa hai vân sáng liên tiếp là:

\( \small i=\frac{\lambda D}{a}=\frac{0,6.10^{-6}.0,5}{1,2} =0,25.10^{-6}m =0,25mm \)

b) Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4.

Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là:

Ta có: \(x_k=k.\frac{\lambda D}{a}=ki\) = 4.0,25 = 1mm

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!