Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 9 trang 142 SGK Vật lý 12

Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, Fcách nhau một khoảng a = 0,8mm, khe F được chiếu sáng bằng bức xạ tử ngoại, bước sóng 360nm. Một tấm giấy ảnh đặt song song với hai khe, cách chúng 1,2m. Hỏi sau khi tráng trên giấy hiện lên hình gì? Tính khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy.

Anh Thư
5 0
  • Quan sát hệ vân giao thoa: gồm các vạch thẳng, đen, trắng xen kẽ song song và cách đều nhau. Vạch đen ứng với các vân sáng (do ánh sáng tử ngoại làm đen kính ảnh).
  • Khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy chính là khoảng vân:   \(i= \frac{\lambda D}{a}=\frac{0,36.10^{-3}.1,2.10^{3}}{0,8}=0,54 mm\) 

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!