Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 9 trang 187 SGK Vật lý 12

Chọn câu sai.

Trong một phản ứng hạt nhân, có bảo toàn

A. năng lượng

B. động lượng

C. động năng

D. điện tích

Phương Phương
5 0
1

Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân là: 

  • Bảo toàn điện tích.

  • Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A).

  • Bảo toàn năng lượng toàn phần.

  • Bảo toàn động lượng.

Như vậy, trong 4 phương án trên, ta thấy có 3 định luật được đề cập tới là bảo toàn năng lượng, động lượng và bảo toàn điện tích.

Không có bảo toàn động năng.

Ta có thể rút ra kết luận là: Trong một phản ứng hạt nhân, không có bảo toàn động năng.

Kết luận

Chọn đáp án C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!