Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 9: Sóng dừng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 9 trang 49 SGK Vật lý 12

Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây).

a) Tính bước sóng \(\lambda\) của sóng trên dây.

b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng bằng bao nhiêu?

Ánh Ngọc
5 0
1

a) Tính bước sóng \(\lambda\) của sóng trên dây.

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là : \(l = k\frac{\lambda }{2}\)  với k là số bụng sóng.

Dây dao động với một bụng, vậy k=1.

\(\begin{array}{*{20}{l}} {l = \frac{\lambda }{2} \Leftrightarrow 0,6 = \frac{\lambda }{2}}\\ { \Rightarrow \lambda = 2.0,6 = 1,2m} \end{array}\)

2

b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng bằng bao nhiêu?

Dây dao động với ba bụng thì k=3

\(\begin{array}{*{20}{l}} {l = 3\frac{{\lambda '}}{2} \Leftrightarrow 0,6 = 3\frac{{\lambda '}}{2}}\\ { \Rightarrow \lambda ' = 0,4m} \end{array}\)

Kết luận

a) \(\lambda = 1,2m\)

b) \(\lambda ' = 0,4m\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!