Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 10: Đặc trưng Vật lý của âm

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 9 trang 55 SGK Vật lý 12

Một siêu âm có tần số 1 MHz sử dụng bảng 10.1, hãy tính bước sóng của siêu âm này trong không khí ở 00C và trong nước ở 150C. 

Ánh Ngọc
5 0
1

Vận tốc âm trong không khí ở 00C là v = 331 (m/s)

Vận tốc âm trong nước ở 150C là v’ = 1500 (m/s)

2

Áp dụng công thức tính bước sóng:

- Trong không khí ở 00C : 

\(\lambda = \frac{{{v_{kk}}}}{f} = \frac{{331}}{{{{10}^6}}} = 3,{31.10^{ - 4}}m = 0,331mm\)

- Trong nước ở 150C : 

 \(\lambda ' = \frac{{{v_{nc}}}}{f} = \frac{{1500}}{{{{10}^6}}} = 1,{5.10^{ - 3}}m = 1,5mm\)

Kết luận

Vậy, bước sóng của siêu âm trong không khí ở 00C và trong nước ở 150C lần lượt là  0,331mm và 1,5mm

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!