Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 9 trang 66 SGK Vật lý 12

Điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch xoay chiều là: \(\small U = 80cos100 \pi t (V)\)

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là bao nhiêu?

A. \(\small 80 V\) 

B. \(\small 40 V\)

C. \(\small 80\sqrt{2 }V\)

D. \(\small 40\sqrt{2} V\)

Minh Hải
5 0
1

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch:

\(U=\frac{U_0}{\sqrt{2}}=\frac{80}{\sqrt{2}}\) =  \(\small 40\sqrt{2} V\) 

Kết luận

Chọn đáp án D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!